DEPOSITION

Deposition betalas tillsammans med hyran för semesterbostaden och återbetalas efter hemresan.

Deposition betalas som (delvis) säkerhet för evt. skador på bostaden, ingen eller otillräcklig rengöring, och som betalning för förbruk av el och evt. vatten eller värme (se "Viktig Information" i presentationen av varje bostad, om man ska betala för el, vatten och/eller värme). 

Deposition återbetalas inom tre veckor efter hemresa om vi har mottagit er bankuppgifter. Ni kan meddela er kontonummer osv, när ni bokar (också online), eller ni kan lämna bankuppgifterna tillsammans med nyckeln till bostaden vid hemresa.

Följande kostnader moträknas innan återbetalning av deposition:
1. Förbruk av el och evt. vatten eller värme.
2. Betalning för evt. ingen eller otillräcklig rengöring av semesterbostaden.
3. Betalning för evt. skador på semesterbostaden och/eller inredningen.