Bornholmtours sekretesspolicy

Här kan du läsa om hur vi registrerar, behandlar och sparar dina personuppgifter. Vår målsättning är att skydda våra gästers personliga information, oavsett hur de samlas in, vidarebefordras eller sparas.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är BORNHOLMTOURS. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Skyddet är även lagreglerat i Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Om du vill kontakta oss gör du det på BORNHOLMTOURS, Sdr. Hammer 2G, DK-3730 Nexø, telefon +45 5649 3200, eller e-post info@bornholmtours.com.

Vilka personuppgifter har vi registrerat?

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en person.

Bornholmtours registrerar, behandlar och sparar dina och dina medpassagerare personuppgifter som lämnas till oss (direkt eller med ditt samtycke via en agent eller portal) som namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt eventuellt kontonummer. Dessutom sparar vi data som genereras som följd av detta, det vill säga beställningshistorik och betalningsinformation. Våra medarbetare har åtkomst till denna information för att kunna ge dig bästa möjliga service när du kontaktar oss.

Väljer du att betala med betal- eller kreditkort på vår webbplats kommer informationen inte att sparas i våra system, utan behandlas av vår samarbetspartner DIBS som hanterar kreditkortsbetalningar. DIBS är certifierade enligt PCI-standarden som ser till att informationen är skyddad mot missbruk.

Användning av personuppgifter

Vi registrerar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig i samband med din semester, det vill säga före och efter, samt att kunna hantera praktiska aspekter som exempelvis leverans av nycklar. Kontonumret används bara för att betala tillbaka eventuellt överskott eller en deposition till ditt konto. Du får bara nyhetsbrev från oss om du aktivt har godkänt detta genom att använda dig till nyhetsbrevet.

Vidarebefordra av personuppgifter

Vi vidarebefordrar ditt namn och hemland till våra leverantörer av övernattningstjänster och till nyckelutlämningsstället så att de ska kunna hälsa dig välkommen på bästa möjliga sätt. Vi vidarebefordrar namn, kön, hemland och födelsedatum till transportföretaget om du beställer transporttjänster av oss. Detta är ett lagstadgat krav gällande säkerhet vid färje- och flygverksamhet. Vi vidarebefordrar inte våra gästers personuppgifter till andra företag eller myndigheter om du själv inte ber oss om det.

Förvaring och säkerhet

Vi sparar informationen i våra IT-system som är skyddade och finns hos ett professionellt hostingföretag med en hög säkerhet när det gäller att skydda data mot intrång. Vår webbplats är krypterad och säkerhetscertifierad.

Dina personuppgifter raderas automatiskt 5 år efter den senaste aktiviteten. Vi sparar dina personuppgifter för att kunna säkra en smidig återbeställning och åtkomst till din bokningshistorik. Du kan när som helst, efter vistelsens slut, be oss om att radera dina personuppgifter. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst enkelt via länk i nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på adress enligt ovan avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna.

Användning av cookies

När du använder vår webbplats placerar vi cookies på din dator så att den kommer ihåg dina val. En cookie är en liten textfil som innehåller teknisk information. Den kan inte överföra virus till din dator och den tar ingen plats av betydelse, du kommer inte ens att märka den. Läs mer om hur vi använder cookies, personuppgifter och annat.

Dina rättigheter till uppgifter om dig

Du har när som helst rätt om att få ta del av de uppgifter vi har sparat om dig. Du har även rätt att uppdatera eller radera dessa uppgifter. Vill du använda denna rättighet ber vi dig kontakta oss. Du kan klaga till Datainspektionen om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)? 

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).