Møter og konferenser

Let's meet

Vårt søsterselskap MeetingBornholm tilbyr skreddersydde løsninger for grupper og firmaer når det gjelder møter og konferenser, teambuilding, kick-off, m.m.

MeetingBornholm har spesialisert seg på Borholm, og har ingen særinteresser når det gjelder hvor dere skal bo, og hva dere bør oppleve. Vi kan fritt, og gjerne sammen med dere, velge fra den omfattende bornholmske paletten av gode tilbud når vi skal utarbeide f.eks den gode møteløsningen som passer spesielt for dere.

Vi har gode leverandøravtaler og all den ekspertisen som trengs for å tilby tilrettelagte og suksessrike opphold på Bornholm til rett pris. Opphold hvor alt er tatt hånd om, med tilpassede og nøkkelferdige løsninger, inklusivt transport til/fra klippeøya, overnatting, m.m.

MeetingBornholm

Sdr. Hammer 2G

3730 Nexø

Tlf. +45 3070 7063

info@meetingbornholm.com

www.meetingbornholm.com