Beskatning af lejeindtægt

Beskatning af lejeindtægt, som gælder for ferieboliger med sommerhus-status, beregnes som følger:

De første kr. 41.800 af lejeindtægten er skattefri (bundfradrag). De resterende 60%, ud over de kr. 41.800, beskattes som kapitalindkomst.

Regneeksempel

Årlig lejeindtægt (før skat): kr. 55.000

kr. 55.000 – kr. 41.800 (bundfradrag) = kr. 13.200

Yderligere fradrag på 40% af kr. 13.200 = kr. 5.280

Hermed bliver beskatningsgrundlaget: kr. 13.200 – kr. 5.280 = kr. 7.920

Hvis du skal betale 50% i skat bliver beløbet, du skal betale: 50% af kr. 7.920 = kr. 3.960

Årlig lejeindtægt efter skat: kr. 55.000 (lejeindtægt) – kr. 3.960 (skat) = kr. 51.040 

 

Læs mere på skat.dk