Beskatning

Feriehusudlejning beskattes MEGET lempeligt

De første 40.000 kr. af lejeindtægten er skattefri. Resten af lejeindtægten (inkl. afregning for el, o.lign.) nyder godt af et fradrag på 40%, mens de resterende 60% beskattes som kapitalindkomst. Har du f.eks. en årlig ejerafregning på kr. 55.000 kr. fra Bornholmtours, ser regnestykket ud som følger:

 

Lejeindtægt 55.000 kr. 
 
Minus et bundfradrag  40.000 kr. (2018-værdi)
 
=  15.000 kr.
 
Heraf 40% skattefrihed af de resterende 15.000 kr. = 6.000 kr.

 

Til beskatning bliver (15.000 kr. - 6.000 kr.) 9.000 kr.

 

Betales f.eks. 50% i skat, bliver skatten af de 9.000 kr. (50% af 9.000 kr.) 4.500 kr. og dermed bliver der i alt tilbage efter skat:

 

55.000 kr. - 4.500 kr. = 50.500 kr. til ejer selv.

 

Bemærk at ovenstående gælder for ferieboliger med sommerhus-status. Der gælder andre regler for andre typer boliger til udlejning. Der henvises til skat.dk for nærmere information og uddybning.