Beskatning af lejeindtægt

Beskatning af lejeindtægt, som gælder for ferieboliger med sommerhus-status, beregnes som følger:

De første kr. 41.800 af lejeindtægten er skattefri (bundfradrag). De resterende 60%, ud over de kr. 41.800, beskattes som kapitalindkomst.

Regneeksempel

Årlig lejeindtægt (før skat): kr. 55.000

kr. 55.000 – kr. 42.700 (bundfradrag) = kr. 12.300

Yderligere fradrag på 40% af kr. 12.300 = kr. 4.920

Hermed bliver beskatningsgrundlaget: kr. 12.300 – kr. 4.920 = kr. 7.380

Hvis du skal betale 50% i skat bliver beløbet, du skal betale: 50% af kr. 7.380 = kr. 3.690

Årlig lejeindtægt efter skat: kr. 55.000 (lejeindtægt) – kr. 3.690 (skat) = kr. 51.310 

 

Læs mere på skat.dk